100. Ustal wzory i nazwy soli, które zawierają w cząsteczce :
a) 3 atomy strontu, 8 atomów tlenu i 2 atomy fosforu,
b) 1 atom glinu, 3 atomy azotu, 9 atomów tlenu
c) 2 atomy azotu, 1 atom węgla, 8 atomów wodoru i 3 atomu tlenu.

a) wzór - ___________________________; nazwa - _____________
b) wzór - ___________________________; nazwa - _____________
c) wzór - ___________________________; nazwa - _____________

1

Odpowiedzi

2010-02-13T00:36:41+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) 3 atomy strontu, 8 atomów tlenu i 2 atomy fosforu,
wzór - Sr₃(PO₄)₂; nazwa - fosforan(V) strontu

b) 1 atom glinu, 3 atomy azotu, 9 atomów tlenu
wzór - Al(NO₃)₃ ; nazwa - azotan(V) glinu

c) 2 atomy azotu, 1 atom węgla, 8 atomów wodoru i 3 atomu tlenu.
wzór - (NH₄)₂CO₃ ; nazwa - węglan amonu
138 4 138