Zadanie 3
Dana jest funkcja liniowa y=1/2x+2 narysuj jej wykres,a następnie:
a) oblicz miejsce zerowe funkcji
b) określ monotoniczność
c) dla jakich argumentów f(x)>0
d) dla jakich argumentów f(x)<0
e) dla jakiego argumentu funkcja wartości równą 5
f) jaką wartość przyjmuje funkcja dla argumentu równego (-2/3)

1

Odpowiedzi

2009-10-12T09:12:28+02:00
Dana jest funkcja liniowa y=1/2x+2 narysuj jej wykres,a następnie:
a) oblicz miejsce zerowe funkcji
0=1/2x+2
- 1/2x=2
x=4
b) określ monotoniczność
a>0 czyli f.rosnaca
c) dla jakich argumentów f(x)>0 dla x∈(4,∞)
d) dla jakich argumentów f(x)<0 dla x∈(-∞,4)
e) dla jakiego argumentu funkcja wartości równą 5
5= 1/2x+2
-1/2x=2-5
-1/2x=-3
x=6
f) jaką wartość przyjmuje funkcja dla argumentu równego (-2/3)
y=1/2(-2/3)+2
y=-1/3+2=1 i2/3
6 3 6