Samochód przejechał pierwszy odcinek trasy o długości 20km ze średnią prędkością 40km/h ,a drugi odcinek trasy, o takiej samej długości 20km ze średnią prędkością 60km/h.Oblicz czas, w którym samochód pokona całą trasę , oraz średnią prędkość samochodu na całej trasie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T09:05:14+02:00
S₁ = 20 km
V₁ = 40 km/h
s₂= 20 km
V₂= 60 km/h
t=?
Vśr = ?

korzystam ze wzoru na szybkość i obliczam czas t₁ i t₂

V=s/t t=s: V

t₁ = s₁ : V₁ =20 km: 40 km/h= 0,5 h
t₂ = s₂ : V₂ = 20 km : 60 km/h =1/3h

t = t₁ + t₂
t = 1/2h + 1/3 h =5/6 h x60 = 50 min

Vśr = ( s₁ +s₂ ): ( t₁ + t₂ )
Vśr = (20 km + 20 km) : (5/6 h ) =40 : 5/6 = 40 x 6/5 = 48 km/h

Odp. Samochód pokona cała trasę w ciągu 5/6 h + 50 min.
Średnia szybkość samochodu na całej trasie wynosi 48km/h
3 3 3