Przetłumacz:

pick up
peaceful
paralysed
pack(a suitcase)
organise
on foot
nervous
near the sea
mountain shelter
motorbike
level
letter of complaint
leisure activities
lecturer
leave
keep quiet
journey
inspiration
honeymoon
holiday(brochure)
hold
highlands

2

Odpowiedzi

2010-02-13T00:43:39+01:00
Przyspieszenie
pokojowy
sparaliżowany
opakowanie (walizka)
organizuje
pieszo
nerwowy
blisko morza
schronisko górskie
motocykl
poziom
list z reklamacją
Możliwości spędzania czasu wolnego
wykładowca
zostawić
milczeć
podróż
inspiracja
miesiąc miodowy
urlop (broszura)
trzymać
podgora
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T00:50:41+01:00
Pick up- wybierać
peaceful- spokojny
paralysed- sparaliżowany
pack(a suitcase)- bagaż/ torba podróżna
organise- organizować
on foot- piechotą
nervous- nerwowy
near the sea- w pobliżu morza
mountain shelter- schronisko w górach
motorbike- motocykl
level- poziom
letter of complaint- reklamacja
leisure activities- działalność w czasie wolnym
lecturer- szafka
leave- urlop
keep quiet - utrzymać/zachować się spokojnie
journey- podróż
inspiration- inspiracja
honeymoon- miesiąc miodowy
holiday(brochure)- wakacje
hold- zimny
highlands- wyżyny