Wiedząc, że okres obiegu Urana wokół słońca wynosi 84 lata, używając kalkulatora oblicz, w jakiej średniej odległości planeta ta obiega słońce. Przyjmij że okres obiegu ziemi wokół słońca wynosi 1 rok, a srednia odległość Ziemi od Słońca wynosi 149,6 mln. km.

1

Odpowiedzi

2009-10-12T14:28:46+02:00
Musisz w tym zadaniu wykorztsrtac III prawo Keplera
Tz^2/Tu^=Az^3/Au^3
az =1 ; Tz = 1 ; Tu = 84 ; Au=?

1^2/84^2 = 1^3/Au^3
Au^3 = 84^2
Au = pierw.szeiscienny(Tu^2)
.. nie mam klaluatora ale weim ze powinno wyjssc ok 20 jednostek astronomicznych AU
Au= 20*149,6 mln km . = ok. 3 mld km