Odpowiedzi

2010-02-13T08:45:32+01:00
Charakterystyczną cechą holenderskich gospodarstw jest wysoki stopień ich zmechanizowania, co daje bardzo niewielkie zatrudnienie. Użytki rolnicze stanowią ponad połowę powierzchni kraju, w tym dwie trzecie zajęte jest przez pastwiska. Do najbardziej rozwiniętych gałęzi należą hodowla bydła mlecznego oraz trzody chlewnej. Holandia jest znana także jako jeden z największych eksporterów serów, masła i produktów mięsnych. Największą specjalnością jest jednak drobiarstwo, w którym Holandia zajmuje najwyższe miejsce na świecie. Holandia eksportuje około jednej czwartej swoich produktów rolnych. Z roślin uprawia się głównie buraki cukrowe, ziemniaki oraz warzywa, które w większości pokrywają zapotrzebowanie na poczet hodowli. Większość produktów takich jak pomidory, ogórki czy sałata rośnie w nowoczesnych szklarniach. Jeśli chodzi o roślinność nieprzeznaczoną do spożycia, do największe znaczenie ma uprawa kwiatów i ogrodnictwo. Charakterystyczną cechą krajobrazu Holandii są rozciągające się kilometrami uprawy roślin cebulkowatych. Holandia znana jest na całym świecie jako eksporter kwiatów ciętych, głównie tulipanów, róż, chryzantem i lilii. Rośliny doniczkowe wysyłane są do importerów z całego świata.
2010-02-13T08:50:28+01:00
Przykład Holandii

Przykładem kraju o wysokim stopniu intensywności rolnictwa jest Holandia. Są tu słabe gleby, użytkowanie ziemi jest utrudnione przez ciągłe obniżanie się terenów nadmorskich, co zmusza do budowy kanałów, grobli i zabezpieczeń ochronnych. Walorem naturalnym środowiska jest łagodny i wilgotny klimat, łąki i pastwiska stanowią ponad 50% użytków rolnych. Warunki naturalne sprzyjają rozwojowi chowu zwierząt gospodarskich. Hodowla zaś stwarza możliwość intensywnego nawożenia organicznego. Położenie Holandii nad Morzem Północnym ułatwia jej (od XIX w) uczestnictwo w międzynarodowym rynku rolnym. Istotne znaczenie ma też położenie Holandii w sąsiedztwie Niemiec – potężnego rynku zbytu.

Holandia rozwinęła przede wszystkim hodowlę zwierząt gospodarskich i ogrodnictwa. Rolnictwo holenderskie charakteryzują duże nakłady pracy uprzedmiotowionej (m.in. duże zużycie nawozów sztucznych na 1 ha użytków ok. 273 kg NPK) oraz niewielka ilość gruntów przypadająca na 1 ciągnik 5 ha/ciągnik), dzięki czemu uzyskuje wysokie plony, np. pszenicy 80 q/ha (świat 25 q/ha), ziemniaków 461 q/ha (151), buraków cukrowych 639 q/ha (349). Pogłowie trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych wynosi 680 sztuk (świat 18). Od jednej krowy uzyskuje się rekordową ilość mleka –6289 litrów (świat 2033 l).