Zad.26 Staś ze swym bratem często bawią się w piaskownicy.Tata kupił chłopcom nowe wiaderka w kształcie walca.Wiaderko Stasia ma 14cm srednicy i 20cm wysokości,a wiaderko brata ma 18cm średnicy i 16cm wysokości.W wiaderku,którego z chłopców zmieści się więcej piasku i o ile cm³?Zapisz obliczenie,do obliczeń przyjmijπ≈3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T09:00:32+01:00
D - średnica podstawy wiaderka Stasia = 14 cm
h - wysokość wiaderka Stasia = 20 cm
d1 - średnica podstawy wiaderka brata = 18 cm
h1 - wysokość wiaderka brata = 16 cm
Pp - pole podstawy wiaderka Stasia = πd²/4 = π14²/4 = 196π/4 = 49π cm²
Pp1 - pole podstawy wiaderka brata = πd1²/4 = π18²/4 = 324π/4 = 81π cm²
V - objętość wiaderka Stasia = Pph = 49π razy 20 = 980π = 980 razy 3 =
= 2940 cm³
V1 - objętość wiaderka brata = Pp1h1 = 81π razy 16 = 1296π = 1296 razy 3 =
= 3888 cm³
V1 - V = 3888 cm³ - 2940 cm³ = 948 cm³
odp
wiaderko brata Stasia jest większe o 948 cm³
3 5 3