Zad.28 Przed sklepem stoi kosz na śmieci,który ma kształt graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o boku długości 20cm i wysokości 60cm.Oblicz pojemnosć tego kosza.Zapisz obliczenia,do obliczeń przyjmij√3≈1,7 wynik podaj z dokładnością do 1 litra.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T09:07:15+01:00
A - długość krawędzi podstawy = 20 cm = 2 dm
h - wysokośc kosza = 60 cm = 6 dm
√3 = 1,7
w podstawie kosza jest 6 trójkątów równobocznych o krawędzi 2 dm
wysokość trójkąta równobocznego = a√3/2 = 2√3/2 = √3 = 1,7 dm
Pp - pole podstawy kosza = 6ah/2 = 3 razy 1,7 razy 6 = 1,7 dm² razy 6 = 10,2 dm²
V - objętość kosza = Pph = 10,2 razy 6 = 61,2 dm³
1 dm³ = 1l
czyli kosz ma pojemność 60 l z dokładnością do 1 l