PLIŚ ZRÓBCIE TE ZADANIA !! ;)
1.Działka w kształcie prostokąta ma A metrów szerokości, a jej długość jest o B metra większa od szerokości. Ile metrów bieżących potrzeba na ogrodzenie dwóch takich działek

2.Wyraź w zależności od długości przyprostokątnej A pole trójkąta prostokątnego równoramiennego.

3. Ile wynosi pole rombu, w którym jedna przekątna ma X cm, a druga jest od niej o 20% dłuższa?\

4. Oblicz pole trapezu. w kórym jedna z podstaw ma A cm, druga jest od niej o 40% krótsza, a wysokość jest 2 razy dłuższa od krótszej podstawy.

5.Z miejscowości X wyjechały jednocześnie dwa autobusy w przeciwnych kierunkach. Pierwszy autobus jechał z prędkością A km/h , a drugi z prędkością o B% większą niż pierwszy. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, jaka była odległośc między tymi autobusami po 2 godzinach? Wykonaj obliczenia dla A=70, B=20

TO BĘDZE NAJTRUDNIEJSZE !!
6. Adam ma X lat.Siostry są młodsze od Adama : Ania o 3 lata, a Basia o 5 lat, a mama o 28 lat. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego różnicę sumy liczb lat rodziców i sumy liczb lat dzieci. Jaką największą liczbą może być ta róznieca lat?

1

Odpowiedzi

2010-02-13T10:57:57+01:00
1.
szer. A m
dł. A+B
Obw.: 2A+2(A+B)=2A+2A+2B=4A+2B

2.
P=ah/2
P=A*A/2
P=A²/2

3.
e= x
f= 0,2x+x=1,2x
P= ef/2
P= x*1,2x/2
P=1,2x²/2
P=0,6x²

4.
P=(a+b)h/2
a= Acm
b=A-0,4A=0,6A
h= 2*0,6A=1,2A
P=(A+0,6A)*1,2A/2
P=1,6A*1,2A /2
P= 1,92A²/2
P=0,96A²

5
1)predkosc pierwszego: A km/h
2)predkosc drugiego: A+ B%*A
Po 2 godz.
1)2*Akm/h = 2*70km/h = 140 km/h
2) 2*(A+B%*A)=2*(70+20%*70)=
2*(70+0,2*70)=2*(70+14)=2*84=168 km/h

6. Adam ma X lat.Siostry są młodsze od Adama : Ania o 3 lata, a Basia o 5 lat, a mama o 28 lat. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego różnicę sumy liczb lat rodziców i sumy liczb lat dzieci. Jaką największą liczbą może być ta róznieca lat?

Chyba zle napisane jest to zadanie. Kto jest w tej rodzinie rodzicem? Kim jest Adam?

4 2 4