Odpowiedzi

2010-02-13T09:50:37+01:00
2x-4y+3y+3x-5y-x+1 = 4x - 6y + 1 = 4*0.2 - 6*0,5 + 1 =
0.8 - 3 + 1 = -2.2 + 1 = -1.2

Mam na dzieje że pomogłam . Licze na naj ;))
26 4 26
2010-02-13T09:52:50+01:00
Dla x=0,2 i y=0,5
2x-4y+3y+3x-5y-x+1 = 4x - 6y + 1 = 4 razy 0,2 - 6 razy 0,5 + 1 = 0,8 - 3 + 1 =
= - 2,2 + 1 = - 1,2
15 4 15