1.Ile elektrod zawiera 4,5 woltowa bateria płaska zbudowana z ogniw 1,5 woltowych ?
2.Przez amperomierz przepływa 10 do potęgi dwudziestej elektronów w ciągu sekundy . Wartość bezwzględna ładunku elektronu wynosi 1,6 *10 do potęgi - dziewietnastej C. Jaką liczbe wskazuje amperomierz ?
3. Typowa bateria typu AA ma pojemność 3,2 Ah. Przy jakim natężeniu prądu płynącego w obwodzie , którym źródłem napięcia jest taka bateria , wyczerpie sie ona po upływie 100 godzin
4. Każdy z trzech obwodów zawiera jedną z żarówek X, Y, Z. Przez żarówki te przepływają odpowiednio ładunki : 3C w czasie 2s , 1C w czasie 0,5 s, 2 C w czasie 2s . Przez jaką żarówkę płynie największe natężenie prądu ?

Prosiłabym o działania ;) Do 12:30 ;)

1

Odpowiedzi

2010-02-13T10:47:23+01:00
1.Płaska bateria 4,5V zawiera 3 ogniwa po 1,5V połaczone szeregowo. Każde ogniwo posiada 2 elektrody czyli razem sześć ale na zewnątrz są wyprowadzone tylko dwie (skrajne przy połaczeniu szeregowym ogniw)
2. t=1s
n=10^20 elektronów
e=1,6*10^-19 C
I=?
q=n*e=10^20 * 1,6*10^-19 C=16C
I=q/t=16C/1s=16A
3. q=3,2Ah
t=100h
I=?
q=I*t
I=q/t=3,2Ah/100h=0,032A=32mA bo 1A=1000mA
4. qx=3C
tx=2s
qy=1C
ty=0,5s
qz=2C
tz=2s
Ix, Iy, Iz - ?
I=q/t
Ix=3C/2s=1,5A
Iy=1C/0,5s=2A
Iz=2C/2s=1A
największe natężenie prądu płynie przez żarówkę y
3 3 3