Odpowiedzi

  • EaZy
  • Początkujący
2009-04-15T22:26:49+02:00
NIe ja to pisałem ale może być przydatne


Strofy tego utworu opisują piękno najprostszych rzeczy i wyrażają wysiłek oparcia się pokusie całkowitej rozpaczy w latach okupacyjnego koszmaru.Podmiot liryczny odwołuje się do wyobraźni dziecięcej. Obraz świata zostaje pomniejszony. Prostota stylu, proste rymy, łatwość rytmu - to wszystko świadczy o uwzględnieniu widzenia świata przez dziecko. Wraz z owym dzieckiem poznajemy te obszary rzeczywistości, które są mu bliskie, np. makówka jako miniaturowy model kosmosu. Podmiot mówiący podważa rolę wiedzy jako sposobu uporządkowania świata; ukazuje niedookreśloność pojęcia przestrzeni i nasze ograniczenia poznawcze.
3 3 3