Podkreśl błędy w poniższych zdaniach. następnie zapisz te zdania poprawnie b)w egzoswerze temperatura powietrza wzrasta natomiast w termoswerze-maleje c) warstwa ozonowa jest częścią troposfery d) w mezosferze tworzą się chmury i występują opady atmosferyczne

3

Odpowiedzi

2010-02-13T10:36:55+01:00w egzosferze temperatura powietrza MALEJE natomiast w termosferze-WZRASTA c) warstwa ozonowa jest częścią STRATOSFERY d) w TROPOSFERZE tworzą się chmury i występują opady atmosferyczne
7 4 7
2010-02-13T10:39:26+01:00
W egzoswerze temperatura pow. MALEJE, natomiasy w termoswerze - WZRASTA
warstwa ozonowa jest częścią STRATOSFERY
W TROPOSFERZE tworzą się chmury i występują opady atmosferyczne
5 4 5
2010-02-13T10:42:06+01:00
POPRAWIONE ZDANIA:
b) w egosferze temp. powietrza wzrasta natomiast w troposferze maleje
c)warstwa ozonowa jest czadcią stratosfery (podkres troposfere)
d) w troposferze tworzą sie chmury i wystepują opady atmosferyczne (podkresl mezosfera) ;p
20 4 20