Odpowiedzi

2010-02-13T10:38:55+01:00
Różnilo się tym że cesarstwo bizantyjskie to nie całe cesarstwo( tylko część cesarstwa rzymskiego), ( cesarstwo bizantyjskie było wschodniorzymskie, ale było jeszcze cesarstwo zachodniorzymskie).
6 2 6
2010-02-13T10:39:48+01:00
Bizancjum - prawidłowa nazwa Cesarstwo Bizantyńskie; średniowieczne cesarstwo ze stolicą w Konstantynopolu ( od 324 r). Pierwszym cesarzem był Konstantyn I Wielki. Bizancjum w 330 r. zostało podzielone przez Teodozjusza Wielkiego pomiędzy synów na zachodnie i wschodnie cesarstwo. Za datę końca cesarstwa uznaje się datę 1453r., gdy Turcy Osmańscy zdobyli Konstantynopol.

Konstantynopol - nazwa stolicy, państwa cesarstwa bizantyńskiego założonego przez Konstantyna I Wielkiego. Było ono stolicą cesarstwa rzymskiego przez 65 lat (330 - 395), a w latach 395 - 1493 (przez 1098 lat) oficjalną stolicą cesarstwa bizantyńskiego.

Hagia Sofia - to słynny kościół w Stambule, jest nazywany symbolem mądrości bożej lub wielkim kościołem. najwyższa ranga świątyni w czasach cesarstwa bizantyjskiego była ona katedrą patriarsza oraz miejscem modłów i koronacji cesarzy.
ufundowana przez cesarza Justyniana I Wielkiego, powstała w 532 - 537.

Prawosławie - religia, doktryna ortodoksyjnego Kościoła chrześcijańskiego, powstała w wyniku rozłamu w kościele chrześcijańskim w 1054r. Religia opierająca się na 7 dekretach pierwszych soborów powszechnych i przekazach ojców Kościoła. Nie uznają oni w porównaniu do chrześcijańskiego Ducha Świętego, wyższości papieża - biskupa Rzymu.

Cerkiew - świątynia dla wyznawców prawosławia.

Arabowie - grupa ludności poch. semickiego zamieszkująca półwysep Arabski.

Islam - tłum. oddanie się Bogu, woli bożej. Religia monoteistyczna, 2 pod względem liczby wyznawców na świecie. Allach jest ich bogiem, a największym prorokiem Mahomet. Święta księga : Koran, symbol : półksiężyc z gwiazdą, miejsce kultu Mekka I medyna oba miejsca związane z Mahometem w pierwszym sie urodził a do drugiego musiał uciec z powodu przeciwników religii, którą głosił w 662r.(uciekał).

Muzułmanin - wyznawca islamu

Koran - święta księga wyznawców islamu - muzułmanów

Allach - jedyny bóg Islamu

Frankowie - grupa plemion germańskich,powstała w III w. n. e.

Dynastia Karolingów - dynastia frankijska wywodząca sie od Karola młota

Wikingowie - ludu zamieszkujący północną Europę, skandynawscy wojownicy, ich wyprawy były o charakterze zazwyczaj rabunkowym.

Odyn - najwyższy z bogów nordyckich z dynastii azów, bóg wony i wojowników, bóstwo mądrości.
8 2 8
2010-02-13T12:14:00+01:00
Cesarstwo Bizancyjskie jest to wschodnia część cesarstwa rzymskiego, a cesarstwo rzymskie to całe cesarstwo Wschodniorzymskie(Bizancjum) i Zachodniorzymskie.
7 3 7