Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T10:47:50+01:00
Officially the Commonwealth of Australia, is a country in the Southern Hemisphere comprising the mainland of the Australian continent (the world's smallest), the island of Tasmania, and numerous smaller islands in the Indian and Pacific Oceans. Neighbouring countries include Indonesia, East Timor, and Papua New Guinea to the north, the Solomon Islands, Vanuatu, and New Caledonia to the north-east, and New Zealand to the southeast.


oficjalnie Commonwealth of Australia jest krajem, w południowej półkuli obejmujących kontynent australijski kontynent (najmniejszy na świecie), na wyspie Tasmanii, i wiele mniejszych wysp w Indyjskim i Pacyfiku oceanów. Kraje sąsiadujące zawierać Indonezji, Timoru Wschodniego i Papui Nowej Gwinei do północ, Wyspy Salomona, Vanuatu oraz Nowej Kaledonii na północny-wschód i Nowej Zelandii na południowym wschodzie.

For some 40,000 years before European settlement commenced in the late 18th century, the Australian mainland and Tasmania were inhabited by around 250 individual nations of indigenous Australians . After sporadic visits by fishermen from the immediate north, and European discovery by Dutch explorers in 1606, the eastern half of Australia was claimed by the British in 1770 and initially settled through penal transportation to the colony of New South Wales , founded on 26 January 1788. The population grew steadily in the following years; the continent was explored, and during the 19th century another five largely self-governing Crown Colonies were established.

Dla niektórych 40.000 lat przed Europejskim rozliczenia rozpoczęto pod koniec 18 wieku, australijski kontynent i Tasmanii były zamieszkane przez około 250 poszczególnych narodów z Indigenous Australians. Po sporadycznych wizyt przez rybaków z bezpośrednim północ, a europejskie odkrycie przez Holenderski odkrywcy w 1606 roku, wschodniej części Australii, twierdzi brytyjski w 1770 roku i początkowo rozstrzygane w drodze karnej transportu do kolonii Nowa Południowa Walia, opiera się na 26 stycznia 1788.Liczba mieszkańców stale rosła w kolejnych latach; kontynencie zbadać, a podczas 19 wieku kolejne pięć głównie samorządu Crown Kolonie zostały ustanowione.


Może być? Po polsku i angielsku. Mam z anglika 6 więc jestem dobra :)
3 4 3
2010-02-13T10:55:13+01:00
Australia to państwo i jednocześnie kontynent położony na południowo zachodniej półkuli Ziemskiej .Otaczają ją dwa oceany Spokojny od północy i wschodu i Indyjski od południowego zachodu.Od północnego wschodu Australię otacza ogromna rafa koralowa która mierzy około 20000 km.W Australii występuje 6 dużych obszarów pustynnych lub półpustynnych : Wielka Pustynia Piaszczysta,Pustynia Gibsona, Wielka Pustynia Wiktorii, Pustynia Simpsona, Tanami, Mała Pustynia Piaszczysta.Charakterystycznymi zwierzętami żyjącymi na tym kontynencie są przede wszystkim kangury.

Mam nadzije ze pomogłam ;)
9 2 9
2010-02-13T11:00:47+01:00
Australia is a big continent. The capital of this continent is Canbera. The big city of Australia is Sydney. In Sydney is wery big and beutyfoul amphitheathre. Round the Australia is ocean Spokojny and Indyjski.

Tłumaczenie

Australia to duży kontynent. Jego stolica tego kontynentu yo Canbera. Duże miasto w Australii to Sydney. W Sydney jest bardzo duży i piękny amfiteatr. Wokół Australii jest ocean Spokojny i Indyjski.

Chyba dobrze
2 3 2