1)
a)-3³:|-3|-2×|-4)=
b)(-3a²b)²=
c)(-ab²cd²)⁵=
d)[(½ab)³×(2ab²)²]⁵=
e)[(½ab)³×(2ab²)²]³=
f)(¹/₄₂)³:(-¹/₂₁)³-100³×(-¹/₁₀)³=
2)
a)(√100)²-(³√-0,008)³-⅓×(√3)²+(2√1,5)²-0,008=
b)(³√-1,25׳√-100)³-(√2×√3×√5)²+(0,2×√5080)³=
c)3√2-7√2+2√2+2=
d)√32:√2-³√⅔׳√⁵/₁₆=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T13:06:25+01:00
1)
a)-3³:|-3|-2×|-4)=jakieś dziwne te nawiasy
b)(-3a²b)²=9a⁴b²
c)(-ab²cd²)⁵=a⁵b¹⁰c⁵d¹⁰
d)[(½ab)³×(2ab²)²]⁵=(1/8a³b³×4a²b⁴)⁵=(1/2a⁵b⁷)⁵=1/32a²⁵b³⁵
e)[(½ab)³×(2ab²)²]³=(1/8a³b³×4a²b⁴)³=(1/2a⁵b⁷)³=1/8a¹⁵b²¹
f)(¹/₄₂)³:(-¹/₂₁)³-100³×(-¹/₁₀)³=(¹/₄₂)³*(-21)³-100³×(-¹/₁₀)³=
(-1/8)-10=-10 i 1/8
2)
a)(√100)²-(³√-0,008)³-⅓×(√3)²+(2√1,5)²-0,008=
10²-(-0,2)³-⅓*3+2*1,5-0,008=100-(-0,008)-1+3-0,008=
100+0,008-1+3-0,008=102
b)(³√-1,25׳√-100)³-(√2×√3×√5)²+(0,2×√5080)³=
(-1,25*(-10))-(2*3*5)+(0,008*5080√5080)=
12,5-30+40,64√5080=-17,5+40,64√5080
c)3√2-7√2+2√2+2=-2√2+2
d)√32:√2-³√⅔׳√⁵/₁₆=4√2:√2-(2/3)¹/³×(5/16)¹/³=
4-(5/24)¹/³=4-∛5/24