Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T14:02:13+02:00
1.Transformacja w Polsce po 1989 - ogół zmian w sferze polityki, gospodarki i struktury społecznej, których głównym celem jest przejście od państwa komunistycznego do państwa w pełni demokratycznego na drodze reform. Prowadzi do wykształcenia się nowych struktur i instytucji politycznych posiadających poparcie społeczeństwa. Forma jej przemian ma charakter ewolucyjny, natomiast treść dokonywanych zmian formę rewolucyjna.
2.Idea międzynarodowej współpracy na rzecz pokoju i bezpieczeństwa zmaterializowała się w 1948 r. wraz z powstaniem ONZ. Choć organizacja ta nie zrealizowała do końca pokładanych w niej nadziei, odgrywa dużą rolę w rozwiązywaniu problemów zbiorowego bezpieczeństwa i tworzeniu prawa międzynarodowego. Uczniowie poznają okoliczności, w jakich powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, oraz cele i sposoby jej funkcjonowania.
4 2 4