Odpowiedzi

2010-02-13T11:12:39+01:00
1. Masa cząsteczkowa metanu:
metan - CH4

m C = 12u
m H = 1u

m CH4 = 12u + 4*1u
m CH4 = 16u

Odp: Masa cząsteczkowa metanu wynosi 16u.

2. Stosunek masowy pierwiastków w metanie:

m C : m H = 12 : 4 = 3 : 1

Odp: Stosunek masowy węgla do wodoru w metanie wynosi 3:1.

3. Zawartość procentowa pierwiastków w metanie:

16u ------ 100%
12u ------ x%
x = 75% C

100% - 75% = 25%

Odp: Zawartość procentowa węgla w metanie wynosi 75%, natomiast wodoru 25%. ;)
46 4 46