1.
Na wycieczkę należy zebrać pieniądze.Jeżeli każdy z uczestników wycieczki zapłaci po 75 zł, to na pokrycie kosztów wycieczki zabraknie 440zł, a jeżeli każdy zapłaci po 80zł, to zostanie 440zł. ile osób bierze udział w wycieczce?
2.
Ojciec i syn postanowili zmierzyć odległość między dwoma drzewami za pomocą swoich kroków. Długość kroku ojca wynosi 70cm, a długość kroku syna 56cm.Jaka jest odległość między drzewami jeśli ślady stóp ojca i syna pokryły się 11 razy?
3.
Maciek i Wojtek obierają ziemniaki.Maciek w ciągu minuty obiera 2 ziemniaki, a Wojtek-3.Razem obrali oni 400 ziemniaków.ile czasu obierał każdy z nich, jeśli Wojtek obierał 25 minut dłużej niż Maciek?
4.W klasie piątej 17 uczniów uczy się angielskiego, 14 niemieckiego, a 5 uczy się angielskiego i niemieckiego.ilu jest uczniów w tej klasie, jeżeli każdy uczeń tej klasy uczy się przynajmniej jednego języka?

1

Odpowiedzi

2009-10-12T12:21:00+02:00
Zadanie 1

x- liczba uczestników
y - koszt wycieczki

{75x=y-440 , stąd -y = -75x-440 , y= 75x+440 wstawiamy do 2-go r-nia
{80x=y+440

{y=75x+440
{80x= 75x+440+440
80x-75x=880

5x=880/:5
x= 176

y = 75*176+440= 13 640 zł
Odp. W wycieczce bierze udział 176 osób.Zadanie 3

x- czas Maćka
y-czas Wojtka

{2x+3y=400
{x+25=y , wstawiamy do pierwszego r-nia

{2x+3(x+25)=400
2x+3x+75=400
5x=400-75
5x=325/:5
x =65
y=65+25=90

Odp. Wojtek obierał ziemniaki przez 90 minut , a Maciek przez 65 minut.
1 5 1