Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T11:23:33+01:00
2010-02-13T11:31:42+01:00
Aby obliczyć długość wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego, należy znać długość przeciwprostokątnej i pole tego trójkąta.
a = 3cm
b = 6cm
P = ab/2
P = 3cm * 6cm / 2
2 i 6 cm się skracają.
P = 3cm * 3 cm
P = 9cm²
c = √a²+b² = √(3cm)²+(6cm)² = √9cm² + 36cm² = √45cm²
Teraz należy przekształcić wzór na pole trójkąta, z użyciem przeciwprostokątnej i wysokości:
P = c*h/2 | *2
2P = c*h |:c
2P/c = h
h = 2 * 9cm² / √45cm²
h = 18cm² / √45cm²
Teraz należ wyprowadzić niewymierność z mianownika ułamka, czyli pomnożyć jego licznik i mianownik przez √45cm²:
h = 18cm² * √45cm² / √45cm² * √45cm²
h = 18cm² * √45cm² / 45cm²
Miana się skracają. Otrzymujemy:
h = 18√45cm² / 45
18 i 45 skracamy przez 9:
h = 2√45cm²/5
Teraz jeszcze wyłączamy czynnik przed znak pierwiastka:
h = 2*3√5cm² / 5
h = 6√5cm² / 5
1 3 1