1) Początki Rzymu:data,legenda,społeczeństwo,podbój Italii.
2)Wojny domowe o władzę nad imperium -Juliusz Cezar.
3)Bogowie rzymscy i ich zadania ,początki chrześcijaństwa [teren,założyciel,symbole,ośrodki,daty]
4)Organizacja prowincji:władza,korzyści.

1

Odpowiedzi

2010-02-13T11:15:57+01:00
1) Rzym został założony przez Romulusa w roku 753 p.n.e.Legenda głosi że zabiłonswojego brata Remusa,ponieważ przeszedł przez muró któregonie wolnobyło przechodzić. Społeczeńśtwo dzieliło się na :
patrycjuszy i plebejuszy.Patrycjuszowie byliw radzie i uczetsniczylina zgromadzeniahc, a plebejusze mielli swojego trybuna ludowego z prawem weta. Do roku 264 p.n.e Italia została podbita przez Rzym. Następnie były bitwy o Sycylię.

2)Gdy Juliusz Cezar podbił Galię wymówił słowa:Kości zostały rzucone. Podbił Rzym iprzez 5 lat rządził nim. lecz w 44 roku został zamordowany w senacie przez spiskowców.

3) symol: ryba