Zinterpretuj:
'Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie,
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie,
Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono
I zwirzchności nad stadem bożym zwierzono:
Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi,
Zeście miejsce zasiedli boże na ziemi,
Z którego macie nie tak swe własne rzeczy,
Jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy.
A wam więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana.
Ale i sami macie nad sobą pana.
Któremu kiedyżkolwiek spraw swych uczynić
Poczet macie: trudnoż tam krzywemu wynić.
Nie bierze ten pan darów ani się pyta,
Jeśli kto chłop czyli się grofem poczyta,
W siermiędzieli go widzi, w złotychli głowach;
Więc ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem
Grzeszę, bo sam się tracę swym wszeteczeństwem.
Przełożonych występy miasta zgubiły
I szerokie do gruntu carstwa zniszczyły.'

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T11:18:41+01:00
Podmiot liryczny uważa, że dar rządzenia człowiek otrzymał od Boga. Twierdzi iż sprawowanie władzy wymaga ogromnej odpowiedzialności. Podmiot liryczny zwraca także uwagę na to, iż każdy władca ze swojego postępowania będzie musiał zdać rachunek Bogu. Swoje słowa "ja" liryczne kieruje do ludzi sprawujących władzę. Radzi im aby nie wykorzystywali swoich stanowisk, urzędów dla zaspokajania własnych przyjemności. Mają rządzić sprawiedliwie, gdyż odpowiadają za cały naród. Przypomina im także, że powinni żyć ze świadomością, że zasiedli miejsce Boga na ziemi. Władcy powinni dbać o dobro nie tylko swoje, ale wszystkich ludzi. Osoby, które źle sprawują władzę mogą zostać uwięzione, a także doprowadzić do zrujnowania władzy. Niemoralne, niebezpieczne występki mogą szkodzić wszystkim obywatelom.
27 4 27
2010-02-13T11:26:09+01:00
Władcy Rzeczpospolitej, którzy rządzicie krajem i pilnujecie sprawiedliwości. wy, którym przyszło dbać o lud Boży, pamiętajcie że tak jak Bóg rządzi w niebie tak i wy na ziemi, na ziemi gdzie nie tyle macie swoje rzeczy ale los ludzi we władaniu. Tak więc macie władzę nad wszystkim ale pamiętajcie że ponad wami stoi Bóg. ten pan nie chce niczego od ludzi. Wszystkich równo traktuje czy to nawet chłop dla niego jest na równi z królem. Więc i ja grzesze, może w mniej ważnej sprawie bo jeste rozpustny. przemówienia władców miast doprowadziły i je do zguby i zniszczyły.
______________________________________
Podmiot liryczny zwraca się do władców z prośbą aby pamiętali że mają pod sobą Lud Boży i powinni nim dobrze władać bo w ich rękach leży jego życie, powinni wszystkich równo traktówać idąc w ślad za Bogiem i robić wszystko by ratować podupadły kraj, nie dopuścić do jego klęski

16 3 16