Odpowiedzi

2010-02-13T11:21:58+01:00
*Wychwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery

Możemy także zwiększyć pochłanianie atmosferycznego dwutlenku węgla w lasach, na lądzie oraz w morzu.

Kiedy sadzimy lasy to węgiel znajdujący się w powietrzu jest pochłaniany przez rosnące drzewa. To powoduje usunięcie z atmosfery pewnej części dwutlenku węgla, który do niej emitujemy. Jednakże możliwość zwiększenia absorpcji dwutlenku węgla w taki sposób jest na tyle ograniczona, iż nie może pokryć więcej niż ułamka całkowitej emisji CO2 spowodowanej działalnością człowieka. Sadzenie lasów może także stwarzać problemy. W niektórych przypadkach narusza to funkcjonowanie rolnictwa lub niszczy siedliska gatunków dzikich zwierząt i roślin.
Oceany pochłaniają ogromne ilości dwutlenku węgla z atmosfery. Jedną z propozycji jest więc zwiększenie tego typu absorpcji poprzez zapewnienie większego wzrostu fitoplanktonu, który wiąże węgiel atmosferyczny poprzez fotosyntezę. Nie udokumentowano jednak efektywności tego kroku, a wzrost ilości alg po nawożeniu wód oceanicznych może mieć inne, niekorzystne konsekwencje.
Gazy cieplarniane emitowane do atmosfery pochodzą z bardzo wielu źródeł, tak więc wiele różnych działań musi zostać podjętych, by ograniczyć ich emisje. Jednakże rola paliw kopalnych jest tak duża, iż wypracowywanie strategii ograniczania emisji będzie musiało skoncentrować się na emisji pochodzącej właśnie z ich spalania.


*Oddzielić wzrost gospodarczy od wzrostu zużycia surowców:
- systemy produkcyjne podporządkowane ochronie środowiska pozwoliłyby zmniejszyć ilość odpadów,
ograniczyć transport, zwiększyć wytrzymałość wyrobów (czyli rzadziej potrzebne by były nowe),
- zamknięte systemy produkcyjne opierają się na znacznym wykorzystaniu surowców wtórnych,
co znacznie ogranicza zużycie zasobów naturalnych, ponadto wykorzystuje się materiały ulegające
biodegradacji.

*Optymalizacja infrastruktury:
- kraje rozwijające się powinny unikać popełniania błędów krajów rozwiniętych i korzystać z ich
doświadczeń, np. rozwijać efektywne systemy transportu kolejowego, produkować żywność
i energię na skalę regionalną, tak aby skrócić drogę od producenta do odbiorcy.

*Produkcja energii musi być zmodyfikowana:

- produkcja energii oparta na spalaniu paliw kopalnych musi ulec optymalizacji i zostać
jak najszybciej stopniowo zastąpiona przez odnawialne źródła energii,
- efektywność wykorzystania energii musi wzrosnąć.
Przykład: 76% ludności Afryki pozyskuje energię głównie ze spalania drewna, podczas gdy promieniowanie słoneczne, zwłaszcza na obszarze Sahelu, mogłoby być wykorzystane w tym celu. Wymaga to jednak kosztownych inwestycji.

  • Użytkownik Zadane
2010-02-13T11:25:04+01:00
-pozyskiwanie energii ze słońca, wiatru lub wody
-płynna i zrównoważona jazda samochodem, z unikaniem niepotrzebnych przyśpieszeń i hamowań
-istalowanie (w domu, biurze) energooszczędnych żarówek
-instalowanie katalizatorów spalin w autach

Ale jeśli te propozycje Ci się nie podobają to wszystko znajdziesz na www.ekologia.pl (z lewej zkładka ''poradnik)