Zadanie 9 s 177 podręcznik matematyka 1 (Matematyka z plusem.)

a)⅓x -2 = x+2
b)1- ułamek szęść siódmych x = ułamek cztery siódme
c)6(¼x-2)=18
d)ułamek x szóstych - ⅙=1
e)-2(2x-1)=ułamek x trzecich
f)⅖(3-x)=-2
g)¾(2-3x)=-6
h)⅕(x-3)=9-x
i)w liczniku 0,6+x w mianowniku 2 =x +1

W niektórych nie miałem jak napisać ułamków.

2

Odpowiedzi

2010-02-13T11:49:12+01:00
A)⅓x -2 = x+2
1/3x-x=2+2
-2/3x=4/*(-3/2)
x= -6
b)1- ułamek szęść siódmych x = ułamek cztery siódme
1 - 6/7x= 4/7
1-4/7=6/7x
3/7= 6/7x/*7/6
1/2= x
c)6(¼x-2)=18
3/2x - 12=18
3/2x= 12+18
3/2x= 30 /*2/3
x= 20
d)ułamek x szóstych - ⅙=1
x/6-1/6=1
x/6= 7/6/*6
x= 7
e)-2(2x-1)=ułamek x trzecich
-4x+2=x/3
-4x-x/3=-2
- 13/3x=-2/*(-3/13)
x= 6/13
f)⅖(3-x)=-2
g)¾(2-3x)=-6
3/2-9/4x=-6
-9/4x=-6-3/2
-9/4x= -15/2/*(-4/9)
x= 60/18= 10/3
h)⅕(x-3)=9-x
1/5x-3/5=9-x
6/5x= 48/5/*5/6
x= 8
i)w liczniku 0,6+x w mianowniku 2 =x +1
0,6+x/2=x+1/*2
0,6+x=2x+2
-x= 1,4/*(-1)
x=-1,4
70 1 70
  • Użytkownik Zadane
2010-02-13T11:55:57+01:00
A)⅓x -2 = x+2
-⅔x=4
x=-6
b)1- 6/7 x = 4/7
3/7=6/7x
x=2
c)6(¼x-2)=18
1½x-12=18
1½x=30
3/2x=30
x=20
d)x/6 - ⅙=1 /*6
x-1=1
x=2
e)-2(2x-1)=x/3
-4x+2=x/3 /*3
-12x+6=x
6=13x
x=6/13
f)⅖(3-x)=-2
6/5-⅖x=-2
-2/5x=⅘
x=-2
g)¾(2-3x)=-6
6/4-9/4x=-6
-9/4x=-4 ½
x=2
h)⅕(x-3)=9-x
⅕x-⅗=9-x
-9⅗=-⅘x
x=12
i)0,6+x /2 =x +1 /*2
0,6+x=2x+2
x=2x+1,4
-x=1,4
x=-1,4
7 3 7