Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-13T11:22:18+01:00
Palestyna: miejsce na świecie i w historii.


Jezus Chrystus urodził się w okresie rządów Oktawiana Augusta, panującego w Imperium rzymskim od 31 r. przed Chrystusem (zwycięstwo pod Akcjum) do 14 r. po Chrystusie.
W latach 37 - 4 przed Chrystusem Palestyna pozostawała pod panowaniem Heroda Wielkiego, ustanowionego królem żydowskim przez Rzymian. Z powodu idumejskiego pochodzenia nie cieszył się on szacunkiem swoich poddanych, chociaż wydaje się, że w oczach Rzymian mógł uchodzić za zdolnego władcę. Potrafił wyrażać swój podziw dla Oktawiana Augusta (budując cesarzowi świątynie i odbudowując Samarię pod nazwą Sebaste, co po grecku oznaczało Augustus) oraz szacunek dla kultury greckiej (m.in. budując liczne gimnazjony, teatry i stadiony). Herod miał bardzo duży wpływ na obsadzanie stanowisk kapłańskich. Jego dziełem była odbudowa świątyni w Jerozolimie.
Po jego śmierci dokonano podziału królestwa między jego trzech synów (traktowanych z prawnego punktu widzenia jako wasalowie Rzymu i podlegających legatowi Syrii, Warusowi). Galilea była pod panowaniem Heroda Antypasa, noszącego tytuł tetrarchy (podobnie jak jego brat Filip, urzędujący w Cezarei Filipowej), do roku 39 po Chrystusie. Nad interesami Imperium od 6 roku po Chrystusie czuwał w Palestynie rzymski prokurator, do którego uprawnień należało m.in. obsadzanie stanowiska arcykapłana.
Interesującym faktem wydaje się to, że po 6 roku po Chrystusie na czas świąt żydowskich prokurator rzymski w Palestynie, któremu podlegały imperialne jednostki wojskowe, przenosił swoją siedzibę z Cezarei Filipowej do Jerozolimy - mógł w razie potrzeby użyć siły w zarzewiu zamieszek, zapobiegając ich eskalacji. Można zrozumieć taką ostrożność w kontekście dużego zgromadzenia ludu, żywiącego fałszywe nadzieje mesjanistyczne.
Jako kraj podległy Rzymowi, Palestyna musiała m.in. konsultować z Rzymem swoją politykę zagraniczną i dostarczać - w razie potrzeby - posiłków wojskowych. Podległość polityczna była powodem powstania ruchu oporu (głównie zeloci) i poszukiwań Mesjasza, mogącego zaspokoić oczekiwania niepodległościowe.
Podsumowując - można powiedzieć, że ówczesna sytuacja polityczna wynikała z dominującej roli rzymskiego imperium, w którego granicach nie było miejsca na niezależność. Na terenie Palestyny istniał silny opór przeciw Rzymowi, a nacjonaliści oczekiwali Mesjasza, który mógłby wyzwolić kraj spod okupacji imperium. Na tą sytuację nakładała się dyplomatyczna gra lokalnych przywódców (Herod Antypas, rzymscy prokuratorzy, przywódcy religijni).
3 3 3
2010-02-13T11:22:36+01:00
W starożytności obecna Palestyna nosiła nazwę Kanaan. Kanaan został zasiedlony w paleolicie. W mezolicie istniały na tym terenie osiedla kultury natufskiej. Od neolitu rozwijały się, tak jak na całym Bliskim Wschodzie, pierwsze miasta (Jerycho).

Korzystne położenie geopolityczne Kanaanu w miejscu, gdzie prowadzą szlaki handlowe pomiędzy Afryką, Azją i Europą, powodowało, że region ten był podbijany przez wiele ludów, m.in.: Egipcjan, Hetytów, Hebrajczyków, Filistynów, Asyryjczyków, Arabów, Turków osmańskich, Brytyjczyków i Żydów.

Około 2500 p.n.e. zasiedlona została przez Kanaanejczyków. Około XIII wieku p.n.e. zaczęły ją przemierzać wędrowne plemiona Hebrajczyków. W XII wieku p.n.e. na jej wybrzeżu osiedlili się Filistyni. Pod koniec XI wieku p.n.e. powstało na jej terytorium królestwo żydowskie, które wkrótce uległo rozbiciu na królestwa: Izrael i Judę. Około 587 p.n.e. Palestyna została podbita przez Babilonię. Od 538 p.n.e. weszła w skład imperium perskiego. W 332 p.n.e. zdobył ją Aleksander Macedoński. Następnie znalazła się pod władzą dynastii Ptolemeuszów, a później dynastii Seleucydów.

Od 63 p.n.e., pod wpływem rzymskim. Judea początkowo otrzymała status państwa sprzymierzonego, lecz od 6 n.e. stała się rzymską prowincją. Powstania żydowskie: pierwsze w latach 66–70 oraz drugie w latach 132–135 zakończyły się klęską i wypędzeniem Żydów z Palestyny. Od 395 Palestyna stała się częścią cesarstwa wschodniorzymskiego. W latach 634 – 640 została podbita przez Arabów. Między XI a XIII wiekiem w wyniku wypraw krzyżowych istniało - założone przez krzyżowców - Królestwo Jerozolimskie, które później zdobyli egipscy mamelucy.

W latach 1516–1918 Palestyna wchodziła w skład imperium osmańskiego, nie stanowiąc jednolitej jednostki administracyjnej. Zdobyta przez siły arabsko-brytyjskie podczas pierwszej wojny światowej stała się w 1922 roku brytyjskim mandatem - wraz z Jordanią - nazwa 'Palestyna' była stosowana do całego mandatu brytyjskiego. W lipcu 1922 roku mandat został podzielony na dwie części - Transjordanię (później nazwaną Jordanią) - na razie bez niepodległości/niezależności od mandatu brytyjskiego, którą Transjordania uzyskała dopiero w roku 1946.

W tzw. deklaracji Balfoura zapowiedziano przekazanie części tego terytorium Żydom, którzy od wieków żyli w diasporze. Sprzeciwiała się temu zamieszkująca tu ludność pochodzenia arabskiego, wśród której zaczęły narastać antyżydowskie nastroje. Tragedia holocaustu przyspieszyła starania międzynarodowe o stworzenie państwa żydowskiego, które od końca XIX w. było głównym celem ruchu syjonistycznego. Już od ponad 50 lat do Palestyny zmierzały tysiące osadników żydowskich.

W 1947 r. ONZ przedstawił projekt podziału Palestyny na dwie części: żydowską i arabską. W przeddzień wygaśnięcia mandatu brytyjskiego (1948) sąsiednie państwa arabskie: Egipt, Jordania i Syria zaatakowały powstające państwo Izrael. Podczas wojny sześciodniowej w 1967 Izrael zajął całe terytorium Palestyny i zajęte wtedy terytorium okupuje do dnia dzisiejszego, mimo protestów społeczności międzynarodowej. Na okupowanych terenach wybuchły dwa powstania palestyńskie (tzw. intifady), skierowane przeciwko władzom izraelskim.

Wojska Izraela opuściły strefę Gazy we wrześniu 2005 r.
3 4 3