Wypisz z wiersz Miłosza ,, Droga,,po 2 pary rymów dokładnych i niedokładnych.

DROGA
Tam, gdzie zielona ściele się dolina
I droga, trawą zarosła na poły,
Przez gaj dębowy, co kwitnąć zaczyna,
Dzieci wracają do domu ze szkoły.

Berecik siostry i czapeczka brata
Migają między puszystą krzewiną.
Sójka skrzecząc po gałęziach lata
I długie chmury nad drzewami płyną.

1

Odpowiedzi

2010-02-15T22:39:03+01:00
Rymy dokladne :
poły - szkoły brata - lataRymy niedokładne :
krzewiną - płyną dolina - zaczyna