Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T18:37:38+01:00
Siła gęstości: F = m*g
Gęstość: q = m/v
Siła ciężkości: Fc=m*g
Siła wyporu: F=ς*g*r
Ciśnienie: p=F/s
Ciśnienie hydrostatyczne: p=ς*g*h
Gęstość ciała: ς=m/v
Ciężar ciała na ziemię: G=P=Fc=mg
v=Δs/Δt – prędkość w ruchu jednnostajnym prostoliniowym
s=v*t – droga w ruchu jednostajnym prostoliniowym
a=Δv/Δt=vk-vp/t – przyspieszenie
s=a*t/2 – droga w ruchu jedn. zmiennym bez prędkości początkowej
v=wR=2πr/T – prędkość liniowa po okręgu
ΣF=o TV=o – I zasada dynamiki
F=m*g; a=F/m – II zasada dynamiki
FAB=-FBA – III zasada dynamiki
p = m*v – pęd
Σ F=o to m=const – zasada zachowania pędu
F1*r1=F2*r2 – równowaga na dźwigni dwustronnej
Fg=G*m1*m2/r2 – prawo powszechnego ciążenia
Fr=m*r2/R – siła dośrodkowa
W=F*s – praca
P=W/t – moc
Ep=m*g*h – energia potencjalna ciężkości
Ew=m*r2/2 – energia kinetyczna
Fs=k*x – siła sprężystości
W=kx2/2 – en. potencjalna sprężystości
E=Ep+Ew=const – prawo zachowania energii mechanicznej
ΔEw=W+G –I zasada termodynamiki
ΔE=m*c*Δt – ciepło pobrane dla zmiany temp. ciała
E1=E2=m1*c1*Δt=m2*c2*Δt – bilans cieplny
P=ΔE/m – ciepło topnienia, ciepło parowania