Pojemnik o kształcie prostopadłościanu o długości 2 m , szerokości 1m i wysokości 50 cm wypełniono całkowicie farbą. Farbę tą trzeba przelać w pojemniki w kształcie walca o średnicy podstawy 2 dm i wysokości 30 cm wzór na objętość walcaa V=IIr kwadratH) . Ile pojemników w kształcie walca napełniono farbą ( przyjmij, że II= 3 )

II TO JEST PI . xdd .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-02-13T12:00:04+01:00
Vp - objętość prostopadłościanu
a - długość podstawy prostopadłościanu
b - szerokość podstawy prostopadłościanu
h - wysokość prostopadłościanu
Vw - objętość walca
d - średnica podstawy walca
r - promień podstawy walca
H - wysokość walca
π ≈ 3
a = 2 m
b = 1 m
h = 50 cm = 0,5 m
d = 2 dm = 0,2 m
d = 2r
r = d/2
r = 0,2 / 2 = 0,1 m
H = 30 cm = 0,3 m

Vp = a * b * h
Vp = 2 * 1 * 0,5 = 1 m³

Vw = πr²H
Vw = 3*(0,1)²*0,3 = 3*0,01*0,3 = 0,009 m³

Ile pojemników w kształcie walca = Vp : Vw
Ile pojemników w kształcie walca = 1 : 0,009 = 1 : ⁹/₁₀₀₀ = 1 * ¹⁰⁰⁰/₉ = ¹⁰⁰⁰/₉ = 111¹/₉

Odp. Farbą napełniono 111¹/₉ pojemników w kształcie walca (przy założeniu π ≈ 3).