107. Napisz wzory poniższych soli. Spośród nich wybierz te, które po rozpuszczeniu spełniają warunki z punktów a-c

azotan(V) sodu - __________________
azotan(V) baru - _____________________
chlorek żelaza (III) - _________________
siarczan (VI) litu - ___________________
bromek magnezu - _____________________
siarczek sodu - _______________________
siarczan (IV) cyny (II) - _________________
fosforan (V) potasu - ____________________

napisz wybrane z powyższych wzory soli, których roztwór wodny zawiera:

a) tyle samo kationów co anionów - __________________
b) 2 razy więcej kationów od anionów - _______________
c) 3 razy mniej kationów od anionów - _________________

1

Odpowiedzi

2011-10-15T19:31:38+02:00

azotan ( V ) sodu - NaNO3
azotan ( V ) baru - Ba(NO3)2
chlorek żelaza ( III ) - FeCl3
siarczan ( VI ) litu - Li2SO4
bromek magnezu - MgBr2
siarczek sodu - Na2S
siarczan ( IV ) cyny ( II ) - SnSO3
fosforan ( V ) potasu - K3PO4
a) tyle samo kationów i wodorów: NaNO3 , SnSO3
b) 2 razy więcej kationów od anionów: Li2SO4 , Na2S
c) 3 razy więcej kationów od anionów: FeCl3

Proszę ;**

122 4 122