Odpowiedzi

2010-12-27T16:57:30+01:00

Zgodność z planem tej formy wypowiedzi.

Umiejętność selekcjonowania, wybierania najważniejszych elementów do oceny.

Wierne i dokładne zarejestrowanie informacji i faktów w części informacyjnej.

Samodzielność i oryginalność formułowanych sądów i ocen, uwag i spostrzeżeń.

Umotywowanie, właściwa argumentacja opinii.

Logiczne powiązanie argumentów.

Dostosowanie słownictwa do charakteru recenzji lub sprawozdania.

Bogaty zasób leksykalny (słownictwa).

Sprawność stylistyczna.

Poprawność ortograficzna, językowa, interpunkcyjna.

 


tak mam w zeszycie moja pani tak ocenia 

według kryteriów a z punktami różnie bywa zależy od tego jakie mamy długą recenzję napisaną