1.Pływający po wodzie statek ma ciężar 100.000kN. Przyjmij gestośc wody 1000kg/m3 i oblicz objetość zanurzonej części statku.
2.oblicz wartość przyspieszenia samochodu o masie 800kg jeżeli jego ruch powoduje siła o wartości 3000N, a opory ruchu mają wartośc 1000N.
3. samochod porusza się z przyspieszeniem o wartości 3m/s2 opd działaniem siły wypadkowej o wartości 3kN. oblicz mase tego samochodu.
4. Tocząca się kula uderza w spoczywajaca identyczna kulę i zatrzymuje się. Z jaka szybkością uderzyła pierwsza kula w drugą jezeli druga kula po zderzeniu porusza sie z szybkoscia 5m/s

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T14:57:46+01:00
Witaj
1/dane: Q=100 000kN, d=1000kg/m3, g=10m/s2=10N/kg
szukane: Vz

warunek pływania: Q=dgVz
Vz=Q/dg = 100 000kN/[1000kg/m3*10N/kg] = 10 000 m3

2/ Fw=ma Fw=F - T
a=[F -T]/m = 2000N/800kg = 2,5m/s2

3/ m = F/a = 3000N/3m/s2 = 1000kg

4/wg zas. zach. pędu suma pędów przed musi równać się sumie pędów po.
przed jest m*vx + m*0 = m*0 + m*5m/s = po
vx = 5m/s

....................pozdrawiam