Obwód składający się z opornika o rezystancji R=10 Ω i cewki o indukcyjności 0,1 H nasilany
+napięciem stałym U 100V.
+napięciem przemiennym o wartości skutecznej 100V i częstotliwości 50 Hz.
W którym przypadku w obwodzie popłynie większy prąd odpowiedz uzasadnij.

2

Odpowiedzi

2010-02-13T12:30:26+01:00
Wzór na prąd (napięcie stałe) I=U/R I=100V/40om=2,5 A
wzór na prąd ( napięcie zmienne) I=U/Z Z-impedancja wzór na Z= Pierwiastek z R do kwadratu plus XL do kwadratu Xl reaktancja cewki Xl=2*pi*f*L
Xl=314*31,4om
Z=pierwiastek 10 do kwadratu plus 31,4 do kwadratu = 32,9om
I=U/Z=100/32,9=3A
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T12:41:29+01:00
R=10Ω
L=0,1H
U1=100V stały
U2=100V przemienny
f=50Hz
I1=?
I2=?
z zadania nie wynika jak są połączone elementy, przyjmuję szeregowe
impedancja obwodu
z=√(R²+Xl²)
gdzie Xl=2*π*f*L
-obwód zasilany prądem stałym
f=0
2*π*f*L=0
czyli z=R
I1=U1/z=U/R=100V/10Ω=10A
-obwód zasilany prądem zmiennym
f=50Hz
Xl=2*π*f*L=2*π*50*0,1=31Ω
z=√(R²+Zl²)=√(10²+31²)=√(100+961)=32,6Ω
I2=U2/z=100V/32,6Ω=3A
Większy prąd płynie przy zasilaniu prądem stałym