Odpowiedzi

2010-02-13T12:36:23+01:00
Witaj

dane: l=3m, F1=200N, F2=300N, r1=l/2=1,5m
szukane: r2

Układ będzie w równowadze /brak obrotu / jeśli zgodnie z I zas. dyn. ruchu
obrotowego wektorowa suma momentów sił będzie zero. U nas są 2 momenty:
M1 = F1*r1*sin90* = F1*r1 oraz M2 = F2*r2*sin90* = F2*r2.
Są one przeciwnie skierowane, bo każdy powodowałby obrót w kierunku
przeciwnym, więc warunkiem równowagi jest: M1 = M2
F1*r1 = F2*r2
r2 = F1*r1/F2 = 200N*1,5m/300N = 1m to odl. punktu zawieszenia drugiego ciała od punktu podparcia po jego drugiej stronie.

....................pozdrawiam
1 5 1