Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T17:12:23+01:00
4c.39
Uwzględniając malejącą liczbę urodzeń, dominację modelu rodziny 2+1, społeczeństwo polskie starzeje się i za 20 lat jeśli nic się nie zmieni bardzo możliwe, iż przeważać będzie ludność w wieku poprodukcyjnym a nie produkcyjnym.

4d.39
społeczne: starzenie się społeczeństwa, ujemny przyrost naturalny
ekonomiczne: mniej ludzi będzie pracować, więcej osób będzie pobierać emerytury i renty

1.39
a) 38.1mln
b) 61%
c) 23.241mln

2.40
*poszukiwanie lepszych warunków życia
*większy rynek pracy
*ułatwiony dostęp do ośrodków uniwersyteckich, instytucji kulturalnych, specjalistycznych ośrodków medycznych

3.40
a) na zielona województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, łódzkie, małopolskie
reszta na żółto
b) najmniejsza gęstość warmińsko-mazurskie 59osób/ km2
największa gęstość śląskie 379osób/km2
c)
*atrakcyjny rynek pracy - dobrze płatna praca
*miasta oferujące dobre wykształcenie
*dobra jakość życia

4.40
to musisz poszukać w necie wpisz np. w Wikipedię powiat ... i nazwa twojego powiatu.

5.40
Aglomeracja monocentryczna – zespół miast, w którego skład wchodzi jedno duże miasto - dominujące i wiele mniejszych np. aglomeracja warszawska, łódzka, krakowska
Aglomeracja policentryczna (konurbacja) - zespół miast, w którym żadne nie odgrywa dominującej roli np. konurbacja trójmiejska, górnośląska.
W konurbacji nie wyróżnia się żadne z miast je tworzących, w przeciwieństwie do aglomeracji monocentrycznej.

6.40
konurbacja ; Katowice, Bytom, Gliwice
aglomeracja; Warszawa
aglomeracja ; Łódź
aglomeracja; Kraków
konurbacja ; Gdańsk, Gdynia, Sopot

1.41
W porównaniu z 1970rokiem w Polsce zmalała liczba osób trudniących się rolnictwem. Dwukrotnie więcej osób obecnie pracuje w sektorze usług. Zmniejszyła się liczba ludzi, pracującej w dziale przemysłu i budownictwa.
Wnioski:
Polska rozwinęła się gospodarczo. W latach 70. XX wieku liczba ludności przypadającej na sektory gospodarki była dość równomierna. Obecnie obywatele państwa polskiego zajmują się głównie usługami. Usługi są podstawą funkcjonowania gospodarki w Polsce.2 3 2