Przeczytaj zdania dotyczące kwasu siarkowego(VI) i wpisz literę P przy zdaniach prawdziwych lub literę F - przy fałszywych. Napisz poprawną wersje zdań fałszywych.

Stężony roztwór jest bezbarwną, oleistą cieczą.
...........................................................

Woda po wymieszaniu z kwasem opada na dno naczynia , gdyż ma ona większą gęstość.
.............................................................................

Stężony roztwór kwasu siarkowego(VI) niszczy tkaniny i papier.
..........................................................................

W jego roztworze uniwersalny papierek wskaźnikowy barwi się na czerwono, fenolftaleina na malinowo, a wywar z czerwonej kapusty na zielono.
...........................................................................

Stężony roztwór zwęgla substancje organiczne, ponieważ jest silnie higroskopijny
...........................................................................

Masa stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI) w otwartej butelce nie zmienia się.
.........................................................................

Ma zapach zgniłych jaj.
........................................................................

Jest stosowany m.in. w akumulatorach ołowiowych.
.......................................................................

Otrzymuje się go w reakcji tlenku siarki(IV) z wodą.
........................................................................

2

Odpowiedzi

Odp.1
-prawda-P;
Odp.2
-fałsz-F;
Odp.3
-prawda-P;
Odp.4
-fałsz-F;
Odp.5
-prawda-P;
Odp.6
-fałsz-F;
Odp.7
-fałsz-F;
Odp.8
-prawda-P;
Odp.9
-fałsz-F.
222 4 222
Najlepsza Odpowiedź!
1.P
2.F
3.P
4.F
5.P
6.F
7.F
8.P
9.F
188 4 188