Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T13:53:18+02:00
-może być wykorzystane jako nośnik energii
(sprężone)
- jako czynnik utleniający w procesach chemicznych
- jako czynnik mieszający w przem. chem.( sprężone)
- skroplone jest rozdzielane na tzw. gazy techniczne głównie tlen. azot i gazy szlachetne
28 4 28
2009-10-12T15:18:42+02:00
-jako czynnik mieszający w przem. chem.( sprężone) - tzw. bełkotka
- skroplone jest rozdzielane na tzw. gazy techniczne głównie :tlen. azot i
gazy szlachetne, wszystkie te gazy mają swoje zastosowania: tlen np. palniki acetylenowe i wodorowe; azot - gaz obojętny poduszka azotowa stosowana jest tam gdzie występuje zagrożenie wybuchem; gazy szlachetne - różnie w lampach,baloniarstwie,jako gazy obojętne itp.
-może być wykorzystane jako nośnik energii (sprężone) np. do napędu
maszyn w technologiach zagrożonych wybuchem, do sterowania procesami (automatyka przemysłowa)
- jako czynnik utleniający w procesach chemicznych (np. SO2->SO3), i w
różnych syntezach ch. or
13 3 13