Odpowiedzi

2010-02-13T12:52:01+01:00
Główna bohaterka noweli Stefana Zeromskiego, pt Siłaczaka, Stanisława Bozowska, ukończyła gimnazjum w Warszawie.
Była opiekuńcza, bezinteresowna i odpowiedzialna.,
Charakteryzowała ją upartość , wytrwałość i konsekwentność, w tym co robila. Napisała "fizykę dla ludu", uczyła innych mieszkańcow Obrzydłówka, przy czym wykazała ogromną cierpliwość.Przeciez ów mieszkańcy byli anaalfabetami. Stanisława Bozowska broniła idei pozytywizmu. Była ambitna, cierpliwa, odważna i inteligentna. Faktem jest, ze nie miała pieniedzy, miała złe warunki życia.
1 5 1
2010-02-13T13:01:36+01:00
Stanisława Bozowska, czyli Siłaczka Stefana Żeromskiego była nauczycielką
w zapadłej wiosce. Dlaczego warto ją ukazać w teatrze lub filmie? Ponieważ zasługują na to jej ideały i dążenia.
Stasia była jasnowłosą, drobną kobietą żyjącą w ubóstwie. O biedzie świadczył też jej ubiór – niemodny i stary. Wierzyła, że może zmienić świat i człowieka. Nie zrezygnowała ze swych młodzieńczych ideałów – poświęciła swe zdrowie i młode życie dla realizacji pozyty-wistycznego hasła „pracy u podstaw”. W tym celu wyjechała na zapadłą wieś, by tam szerzyć szkolnictwo wśród chłopów. Ukończywszy studia mogła zrobić karierę naukową, ale nie zro-biła tego. Skazała się na życie pełne wyrzeczeń. Podnoszenie poziomu oświaty było dla niej celem ważniejszym niż budowanie własnego szczęścia. Nie zabrakło jej siły
i wytrwałości, choć była osobą słabą fizycznie. Stanisława Bozowska dzielnie znosiła swoje ubóstwo materialne. Mieszkała w małym i zimnym pokoiku, nie dojadała i wreszcie padła ofiarą tyfusu. Straciła życie, ale odniosła moralne zwycięstwo, gdyż zaszczepiła w chłopskich dzieciach głód nauki. Chociaż rezultaty jej pracy w porównaniu z zamierzeniami są znikome, osiąga wyższość moralną nad swym kolegą ze studiów, lekarzem Pawłem Obareckim, który odwrócił się od młodzieńczej idei. Młodej nauczycielce nie zabrakło entuzjazmu i siły – za-szczepiła w chłopskich dzieciach głód nauki. Jej życie określa moralny nakaz służenia
i poświęcenia się dla innych. Poza tym Stasia Bozowska i doktor Obarecki są przedstawicie-lami inteligencji. Prezentując te dwie postacie Żeromski pokazał światu, czego powinien wy-magać od ludzi wykształconych, a im samym uświadomił funkcję, którą powinni pełnić – żyć dla innych, pracować dla ludzi biednych, zacofanych i obojętnych na los reszty społeczeń-stwa.
Postawa tytułowej „Siłaczki” jest pełna poświęcenia, oddania, wierności własnym ideom. Bozowska stała się symbolem heroizmu i przekonania o konieczności podjętej walki do końca, dlatego uważam, że warto ukazać jej postać w teatrze lub w filmie. Zasługuje na to.
3 3 3