Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-12T14:45:12+02:00
Po pierwsze chłopie to nie są Celsjusze tylko KULOMBY (jednostki ładunków elektrycznych) :)
Dane:
q₁=3*10⁻⁴ C
q₂=3*10⁻⁴ C
F=81*10⁻³ N
Korzystamy z prawa Coulomba więc ze wzoru F=[k*q₁*q₂]/r², we wzorze tym szukamy r, ale we wzorze tym pojawia się też k (stała zależna od ośrodka) jeśli założyć że jest to próżnia to jeśli ogólnie k=1/(4πε), to możemy ε zastąpić przez ε₀, zatem ε=ε₀ gdzie ε₀ jest przenikalnością elektryczną próżni równą 1/(36π) * 10⁻⁹ (A²s⁴)/(kg*m³). Wtedy po wstawieniu tego do wzoru na k mamy że k = 9*10⁹ (kg*m³)/(A²s⁴)

Wzór - przekształcenie:
F=[k*q₁*q₂]/r² /*r²
F*r²=k*q₁*q₂ /:F
r²=[k*q₁*q₂]/F /√
r=√([k*q₁*q₂]/F )

Obliczenia:
r=√([9*10⁹*3*10⁻⁴*3*10⁻⁴]/[81*10⁻³])=√([81*10¹]/[81*10⁻³]])=√[10⁴]=10² m = 100 m