Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T13:20:30+01:00
Wzór na wzajemne oddziaływanie mas:
F=(G*m1*m2)/r2,
Dane:
m1=5[kg];
m2=10[kg];
G=6,67*10(-11)[(N*m2)/kg2)];
F=133,4[N];
szukamy:
r=?[m];przekształcamy wzór;
Fr2=Gm1m2 II F;
r2=(Gm1m2)/F;
r=pierw.(Gm1m2)/F;
jednostka:
[r]=[pierw.(N*m2/kg2)kg2)/N]=[pierw.m2]=[m];
obliczenia;
r=pierw.(333,5*10(-11))/133,4);
r=pierw.0,25*10(-11);
r=pierw,2,5*10(-1)*10(-11);
r=1,6*10(-6)[m].