1 . na podstawie rówań reakcji napisz stosunek molowy wybranych reagentów (n- liczba moli reagenta)
a) 2 NaOH +H2CO3 --> Na2CO3+ 2 H2O
nNaOH : nH2O
b) 2 K +S --> K2S
nK : nS

2.Reakcja syntezy amoniaku przebiega zgodnie z równaniem: N2 + 3 H2 -->2 NH3.
a)Oblicz ile moli amoniaku powstanie w reakcji 0,2 mola azotu z odpowiednią ilością wodoru .
b)Podaj ile cząsteczek amoniaku znajduje się w obliczonej powyżej liczbie moli amoniaku .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T01:42:34+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1 . na podstawie rówań reakcji napisz stosunek molowy wybranych reagentów (n- liczba moli reagenta)
a) 2 NaOH +H2CO3 --> Na2CO3+ 2 H2O
nNaOH : nH2O = 1 : 1
b) 2 K +S --> K2S
nK : nS = 2 : 1

2.Reakcja syntezy amoniaku przebiega zgodnie z równaniem:
N2 + 3 H2 -->2 NH3.
a)Oblicz ile moli amoniaku powstanie w reakcji 0,2 mola azotu z odpowiednią ilością wodoru .
N2 + 3 H2 -->2 NH3
1mol N2------2 mole NH3
0,2 mola N2-----xmoli NH3
x=0,2*2
x=0,4mola NH3

b)Podaj ile cząsteczek amoniaku znajduje się w obliczonej powyżej liczbie moli amoniaku .
1mol NH3-----6,02*10²³cz.
0,4mola NH3------x cz.
x=0,4*6,02*10²³
x=2,4*10²³cz. NH3
1 5 1