5. Oblicz ile moli wodoru powstanie w reakcji 2 mole cynku z kwasem solnym .
a) Zapisanie równania reakcji.
b)Określenie stosunku molowego cynku do wodoru na podstawie równania reakcji cynku :
c) Obliczenie liczby moli wodoru na podstawie danych z zadania :
d) zapisanie odpowiedzi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T13:03:10+01:00
Witaj

a/ Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2
b/ stos. mol. Zn/H2 jest jak 1 : 1
c/ 1mol Zn---------------1mol H2
2mole Zn-------------x moli H2
---------------------------------------
x = 1mol*2mole/1mol = 2mole H2
d/ w reakcji 2 moli Zn z HCl powstaną 2 mole H2.

...................pozdrawiam
2 3 2