111. Uzupełnij tekst pod opisem doświadczenia.

W naczyniu z wodnym roztworem chlorku bizmutu(III) zanurzono dwie elektrody węglowe, które połączono z baterią. Po zakończeniu doświadczenia stwierdzono, że na katodzie (K(⁻)) wydzielił się metaliczny bizmut, a na anodzie (A(⁺)) chlor.
Równanie reakcji dysocjacji jonowej chlorku bizmutu(III) ma postać: _______________________________________________.
Dodatnie jony ________, czyli _______ wędrują do elektrody ____, czyli katody. __________Cl⁻, czyli aniony, wędrują do elektrody __________, czyli ___________.

Równania reakcji na elektrodach:
K(⁻): ____________ + __________ → BI⁰
A(⁺): ____________ - __________ → Cl⁰₂

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T12:58:11+01:00
Równanie reakcji dysocjacji jonowej chlorku bizmutu(III) ma postać: _BiCl3-> bi3+ + 3cl-.

Dodatnie jony ____bi3+____, czyli ___kationy____ wędrują do elektrody _ujemnej___, czyli katody. __jony________Cl⁻, czyli aniony, wędrują do elektrody ___dodatniej_______, czyli _anody_______


Równania reakcji na elektrodach:
K(⁻): ____bi3+ + 3e__→ BI⁰
A(⁺): __2cl-__________ - ___2e_______ → Cl⁰₂
38 2 38