112. Na podstawie podanego przykładu napisz odpowiednie równania reakcji zachodzących na elektrodach.
Przykład: stopiony bromek cyny(II)
K(⁻): Sn²⁺ + 2e⁻ → Sn⁰ A(+): 2 Br⁻ - 2e⁻ → Br⁰₂

a) stopiony chlorek wapnia

K(⁻): ______________________ A(⁺): ___________________

b) stopiony chlorek arsenu(III)

K(⁻): ______________________ A(⁺): ___________________

c) stopiony bromek sodu

K(⁻): ______________________ A(⁺): ___________________

d) stopiony chlorek ołowiu

K(⁻): ______________________ A(⁺): ___________________

e) roztwór wodny kwasu solnego

K(⁻): ______________________ A(⁺): ___________________

f) roztwór wodny chlorku sodu

K(⁻): ______________________ A(⁺): ___________________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T13:34:28+01:00
Stopiony chlorek wapnia

K(⁻): ______ca 2+ +2e ->ca________________ A(⁺): _____________2cl- ->cl2 +2e______

b) stopiony chlorek arsenu(III)

K(⁻): _____Ar3+ +3e-> ar_________________ A(⁺): _____2cl- -> cl2 +2e______________

c) stopiony bromek sodu

K(⁻): _____na+ +e -> na_________________ A(⁺): ____2br- -> br 2+ 2e_______________

d) stopiony chlorek ołowiu

K(⁻): _________pb2+ + 2e->pb_____________ A(⁺): _________2cl- -> cl2 +2e__________

e) roztwór wodny kwasu solnego

K(⁻): ______________2h+ +2e -> h2________ A(⁺): ___2cl- -> cl2 +2e________________

f) roztwór wodny chlorku sodu

K(⁻): ________2h2o +2e-> h2 + 2Oh-______________ A(⁺): ________2cl- -> cl2 +2e___________
5 2 5