Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na umieszczone pod nim pytania.
„ W namiotach wezyrskich 13 septembra (września) w nocy.
Jedyna duszy i serca pociecho, najśliczniejsza i najukochańsza Marysieńko.
Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Działa wszystkie, obóz wszystek, dostatki nieoszacowane dostały się w ręce nasze.Nieprzyjaciel. zasławszy trupem (okopy). pola i obóz. ucieka w (popluchu). Wielbłądy, muły, bydło, owce, które miał po bokach. dopiero dziś wojska nasze brać poczynają [...] Wezyr tak uciekał od wszystkiego że ledwo na jednym koniu i w jednej sukni. Jam został jego sukcesorem [spadkobiercą]. bo po wielkiej części wszystkie mi się po nim dostały splendory [bogate łupy]. Mam wszystkie znaki jego wezyrskie, które nad nim noszą [...].Namioty. wozy wszustkie dostały mi sie i tysiąc innnych wykwintności. bardzo ładnych i bardzzo, ale to bardzo bogatych".

a) Jaki to rodzaj źródła?
b) Kto jest autorem, a kto adresatem?
c) O jakim wydarzeniu opowiada?
e) Czemu autor poświęca najwięcej uwagi?
f)W jakim nastroju jest autor? Co o tym świadczy?
g) Kim był wezyr?

1

Odpowiedzi

2010-02-13T13:12:17+01:00
A) to źródło pisane (list)
b)Autorem jest król Jan III Sobieski, Adresat to jego żona Marysieńka.
c)Opowiada o odsieczy Wiednia(1683)
e)Autor najwięcej uwagi poświęca przekazaniu informacji o wygranej i łupach (sukcesowi swoim i swoich wojsk)
f)Autor jest szczesliwy podekscytowany, świadczy o tym dynamika listu i opisy ucieczki wezera (chyba..)
g)Wezyr to dowódca Turków
16 4 16