Odpowiedzi

2010-02-13T13:32:32+01:00
Witaj
dane: s=10m, h=5m, T = 0,1Q = 0,1m*g, g = 10m/s2,
szukane: v, t

sin kąta a nachyl. równi sina=h/s = 5m/10m = 1/2 czyli a = 30*
cosa= cos30*= 0,5*3^1/2 = 0,866

a/obliczenie v z bilansu energetycznego
Ep=mgh na szczycie równi zostaje zużyta na Ek=0,5mv2 na dole równi
oraz na pracę W=T*s przeciwko sile tarcia.
mgh = 0,5mv2 + T*s
mgh = 0,5mv2 + 0,1mgs
gh = 0,5v2 + 0,1gs x2
v2 = g[2h-0,2s] = 10m/s2*[10m-2m]= 80m/s2
v = 8,94m/s2

b/ obliczenie czasu ruchu
ponieważ ruch jednost. przysp. wolno zastosować
vśr=[0+v]/2=v/2=8,94m/s / 2 = 4,47m/s

t = s/v śr = 10m/4,47m/s = 2,24 sekundy

.................pozdrawiam