Nazwij i napisz wyrażenia algebraiczne:
1) ab, ½d², ½(a-b)×h, ah, ½d₁d₂, abh, ⅓abh, a+b÷a-b , (c-d)², a²+b², √ab, √a-√3÷3
2) a)suma liczb a i -3
b)różnica liczb n i -7
c)iloczyn liczb x i y
d)iloraz liczb -5 i m
e)podwojona suma liczby b oraz iloczynu liczb 2 i a
f)kwadrat różnicy liczby 20 oraz ilorazu liczb x i y
g)iloczyn sumy kwadratów liczb a i b przez różnicę liczb a i b

1

Odpowiedzi

2010-02-13T13:25:54+01:00
1)
iloczyn liczb a i b
1/2 kwadratu liczby d
1/2 różnicy liczb a i b i iloczynu liczb x i h
iloczyn liczb a i h
1/2 iloczynu kwadratu liczby d i liczby d
iloczyn liczb a b i h
1/3 iloczynu liczb a b i h
iloraz sumy liczb a i b i różnicy liczb a i b
kwadrat różnicy c i d
suma kwadratu liczby a i kwadratu liczby b
pierwiastek iloczynu liczby a i b
różnica pierwiastka liczby a i pierwiastka ilorazu liczb 3 i 3 (?)

2)
a) a+ (-3)
b) n - (-7)
c) xy
d) -5m
e) 2(b+2*a)
f) (20-x:y)²
g) (a²+b²):(z-b)

nie jestem pewna czy 1 część zadania jest dobrze zrobiona, ale mam nadzieję, że pomogłam. ;)


2 4 2