105. Uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej soli i napisz je słownie:

przykład: FeCl₃ ------H₂O----> Fe³⁺ + 3 Cl⁻
chlorek żelaza(III) dysocjujue na kationy żelaza(III) i aniony chlorkowe.

a) KCl ----H₂O----> _________ + ___________
________________________________________

b) ________________ ---H₂O----> _________ + __________
azotan(V) magnezu dysocjuje na kationy magnezu i aniony azotowe (V)

c)__________________ → 2 Fe³⁺ + 3 SO₄²⁻
________________________________________

d) Al(NO₃)₃ ----H₂O----> _____________ + _______________
____________________________________________________

e) __________________ ---H₂O---> 2 Na⁺ + CO₃²⁻
___________________________________________

f) _________________ ---H₂O---> ____________ + ____________
siarczek potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony siarczkowe

g) ________________ ---H₂O---> 3 NH₄⁺ + PO₄³⁻
____________________________________________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T13:38:14+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Przykład: FeCl₃ ------H₂O----> Fe³⁺ + 3 Cl⁻
chlorek żelaza(III) dysocjujue na kationy żelaza(III) i aniony chlorkowe.

a) KCl ----H₂O---->K⁺ +Cl⁻
chlorek potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony chlorkowe

b)Mg(NO₃)₂ ---H₂O---->Mg²⁺ +2NO₃⁻
azotan(V) magnezu dysocjuje na kationy magnezu i aniony azotanowe (V)

c)Fe₂(SO₄)₃ --H₂O--→ 2 Fe³⁺ + 3 SO₄²⁻
siarczan (VI) żelaza (III) dysocjuje na kationy żelaza (III) i aniony siarczanowe (VI)

d) Al(NO₃)₃ ----H₂O----> Al³⁺+ 3NO₃⁻
azotan (V) glinu dysocjuje na kationy glinu i aniony azotanowe (V)

e) Na₂CO₃ ---H₂O---> 2 Na⁺ + CO₃²⁻
węglan sodu dysocjuje na kationy sodu i aniony węglanowe

f) K₂S ---H₂O--->2K⁺ + S²⁻
siarczek potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony siarczkowe

g) (NH₄)₃PO₄---H₂O---> 3 NH₄⁺ + PO₄³⁻
fosforan (V) amonu dysocjuje na kationy amonu i aniony fosforanowe (V)
141 4 141