1. Sprawdź czy 10 l wody zmieści się w sześciennym naczyniu o krawędzi 22 cm (wewnątrz mierzonej) pamietając że 1 l to 1 dm [sześcienny] .
(Baba mówiła że wynik będzię że się zmieści ! ale jak to obliczyć ?)

2.Oblicz do jakiej wysokości akwarium sięgnie woda, jeśli do obu zbiorników wlejemy po 22,5 l wody ?
[fotka poniżej] (ta bryła również jest do tego zadania)

3.Pudełko ma taki kształt jak na rysuknu.
Oblicz ile metrów wstążeczki należy kupić na obwiązanie tego pudełka , jeśli na kokarde zużywa się 60 cm. [fota poniżej]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • iMK
  • Rozwiązujący
2010-02-13T14:57:54+01:00
1. a = 22 cm = 2,2 dm
V = a³
V = 2,2³ = 10,648dm³
10,648dm³ = 10,648 l
Odp. Zmieści się.

2. Zbiornik I:
V = a×b×h
a = 30 cm = 3 dm
b = 50 cm = 5 dm
h = 30 cm = 3 dm
V = 3×5×3 = 45 dm³
45dm³: 2 = 22.5dm³
30cm : 2 = 15cm
Odp. W pierwszym zbiorniku sięgnie do 15cm.
Zbiornik II:
V = a×b×h
a = 45cm = 4,5dm
b = 25cm = 2,5dm
h = 50 cm = 5dm
v = 4,5×2,5×5 = 56,25
56,25 : 22,5 = 2,5
50 cm : 2,5 = 20 cm
Odp. W drugim zbiorniku sięgnie do 20cm.

3.
3×60 + 2×40 + 4×50 = 180 + 80 + 200 = 460 cm
460 cm = 4,6 m
Odp. Potrzeba 4,6 metra wstążki.