110. Podaj Odpowiedzi potrzebne do krzyżówki:

1. Jest składnikiem każdej soli z wyjątkiem soli amonowej
2. Nazwa anionu kwasu solnego
3. Nazwa soli zawierającej resztę kwasową S²⁻.
4. Jon obdarzony ładunkiem dodatnim.
5. Nazwa elektrody ujemnej w procesie elektrolizy.
6. Sole kwasu bromowodorowego.
7. Rozpad soli na jony pod wpływem wody.
8. Produkt gazowy otrzymywany podczas elektrolizy wodnego roztworu CuCl₂.
9. Jon ujemny.
10. SO₄²⁻, SO³₂₋, NO₃⁻, S²⁻ są to aniony __________ kwasowych.
11. Nazwisko uczonego, który badał proces elektrolizy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T13:17:53+01:00
1. wodór
2. chlorkowy
3. siarczek
4.kation
5.katoda
6.bromki
7.dysocjacja jonowa (elektrolityczna)8.
8. chlor
9. anion
10. reszt
11.Faraday

1 5 1