Odpowiedzi

2010-02-13T13:26:21+01:00
200g-100%
x-5%

x=200g*5%:100%=10g

200g-10g=190g
odp.potrzeba 190 g wody i 10 g soli
1 5 1
2010-02-13T13:27:43+01:00
5% =(mNaOH:200)*100%
mNaOH = 10g
mH2O = 200g - 10g = 190g
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T13:28:47+01:00
Mr=200g
Cp=5%
ms=?
mw=?

Cp=(ms *100%) : mr /*mr
Cp*mr=ms*100% /:100%
(Cp*mr) :100%=ms

ms=(5%*200g):100%
ms=10g

mw=mr-ms
mw=200g-10g=190g

Aby otzrymac ten roztwor nalezy uzyc 10g wodorotlenku sodu i 190g wody ;))
1 5 1